Om oss

Nihlmark & Zacharoff är verksamma inom allmän affärsjuridik med bland annat kommersiella avtal, företagsaffärer, bolagsjuridik, organisationsfrågor, m.m. med några specialområden. Byrån ägs f.n. av Per Nihlmark och Lars Zacharoff, vilka är aktiva i den dagliga verksamheten och personligen ansvariga för byrån.

Våra klienter är företag och organisationer av alla storlekar, såväl svenska som internationella, och de personer som är aktiva i dessa verksamheter. Det handlar om alla branscher, som t. ex. tillverkning, handel, industri och jord- eller skogsbruk, men även media, underhållning, IT och övrig tjänstesektor. En del klienter är små nystartade företag, andra är internationella koncerner. För klienter med egna juristavdelningar är vi deras specialister på särskilda rättsområden, för andra är vi hela juristfunktionen.

Juristerna är ledamöter av Advokatsamfundet, eller på väg att bli det under överinseende av oss lite mer seniora. Vi anser att advokattiteln är den främsta kvalitetsstämpeln för praktiserande svenska jurister. Vi strävar alltid efter att med kvalitet, integritet och affärsmässighet kunna ge ändamålsenliga, resultatorienterade råd och bistå våra klienter. Varje sak sköts av en person med adekvat kunskapsnivå och erfarenhet för att på ett ekonomiskt sätt uppnå klientens mål.

Vi är del av ett informellt, världsomspännande nätverk av kolleger. Utan några formella bindningar är vi fria att anlita och ta hjälp av lokala experter i varje annat land när så är önskvärt.