Konsumenttvistnämnden

Från och med den 11 januari 2016 har klient som är konsument möjlighet att få en tvist prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Nämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns på
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Adress: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
e-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Telefon: +46 (0)8 459 03 00 (telefontid mån-fre 9.00-12-00)