Vi arbetar med affärsjuridik, som t ex kommersiella avtal, företagsöverlåtelser, bolagsjuridik samt tvistelösning och har följande specialområden

alt-text

Immaterial- och marknadsrätt

Uppbyggnad, underhåll och administration av rättighetsportföljer som t.ex. patent, varumärken och designrättigheter. Licensiering, och andra rättighetsaffärer. Strategier och tvistelösning i svenska och internationella frågor. Reklamjuridik och andra marknadsrättsliga frågor.

alt-text

Finansiering och finansmarknad

Regulatoriska och andra frågor kring kreditmarknad och finansiering. Förhandlingar, avtals- och tillståndsfrågor, regelefterlevnad och compliance-frågor. Utbildning, rådgivning och tvistelösning.

alt-text

Tvistelösning

Bistånd vid processer och skiljeförfaranden i svenska och internationella förhållanden.

alt-text

Arbetsrätt

Omorganisationer, förändringar i samband med företagsaffärer eller verksamhetsutveckling. Kompensations- och incitamentsprogram. Rådgivning, förhandlingar och tvistelösning.